SERTIFIKATI...

 

Usaglašen sa zahtevima standarda:
ISO 22000:2005
Sistem upravljanja organizacije

Odnosi se na:
Celu organizaciju

Obim sertifikacije
Prijem, skadištenje, veleprodaja i distribucija prehrambenih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

 

Usaglašen sa zahtevima standarda:
ISO 9001:2008
Sistem menandžmenta kvalitetom

Odnosi se na:
Celu organizaciju

Obim sertifikacije
Prijem, skadištenje, veleprodaja i distribucija prehrambenih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

 

Usaglašen sa zahtevima standarda:
H.A.C.C.P
Codex & ICG Food Safety

Odnosi se na:
Ugostiteljski objekat

Obim sertifikacije
Priprema i posluživanje pića i napitaka.

 

Usaglašen sa zahtevima standarda:
H.A.C.C.P
Codex & ICG Food Safety

Odnosi se na:
Objekat za skladištenje i prodaju

Obim sertifikacije
Prijem, skadištenje, veleprodaja i distribucija prehrambenih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.